Vítejte, pokud víte, co hledáte, směle pokračujte na jednu z kategorií. Jste li tu poprvé, možná nejdříve přivítáte pár informací o mě a mé práci:


Zabývám se environmentální výchovou dětí předškolního a mladšího školního věku. Kromě praktické realizace programů v mateřských a základních školách připravuji celoroční projekty pro environmentální výchovu a pracovní materiály k nim. Podílím se na realizaci projektů zaměřených na environmentální výchovu Společnosti pro Lužické hory, Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, ZOO Liberec a občanského sdružení Silva Sacra.

Ilustrované pracovní listy mě přivedly ke spolupráci s nakladatelstvím MATIK Liberec, pro které jsem ilustrovala několik obrázkových knížek pro děti.

Podílela jsem se také na přípravě a vybudování několika naučných stezek (Včelí naučná stezka v Oldřichově v Hájích) a tvorbě konceptu i realizaci interaktivních přírodovědně zaměřených expozic, např. Jizerky všemi smysly.

Na Fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci přednáším předměty Přírodověda, Didaktika přírodovědy a Biologie dítěte, pod odkazem TUL najdou studenti některé z potřebných materiálů.